ฝ่ายขายและบริการ phone 088-8385098  mail sale@eurekaagro.co.th

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่

บริษัท ยูเรกา อะโกร แมชชีนเนอรี่ จำกัด


          เรามีความสุขที่ได้พัฒนานวัตกรรมทางเกษตรและส่งมอบเครื่องมือ และเครื่องจักรกลเกษตรที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกร วิสาหกิจ และอุตสาหกรรมการเกษตรไทย หากท่านต้องการพัฒนา หรือหาเครื่องจักรกลเกษตรของท่านติดต่อเราสิครับ

 

ประชาสัมพันธ์

preview

               สำหรับโครงการ"ประชารัฐ" ๑ธุรกิจ๑กลุ่มประชารัฐ๑ตำบล เป็นแนวคิดจากการใช้เงิน35,000 ล้านบาทของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่ช่วยให้GDP โตขึ้น 0.15%   โดยเป็นความร่วมมือในภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาและชุมชน เป็นหลักที่ต้องประสานความร่วมมือในเชิงนโยบายการพัฒนาวิจัยช่องทางการขายการแปรรูปการตลาด  เพื่อให้ชุมชนสร้างความยั่งยืน  บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด(มหาชน)  จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวทั้งในการให้ความรู้การนำเสนอโครงการและช่วยภาครัฐติดตามเพื่อให้ตรงกับความต้องการของชุมชนสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง  รายละเอียดเพิ่มเติม...

เครื่อวสีข้าวชุมขน

mtectเครื่องสีข้าวชุมชนซึ่งพัฒนาโดย สวทช เป็นนวตกรรมที่มีการทำงานเหมือนโรงสีขนาดใหญ่แต่ย่อขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจขนาดย่อม ผู้ปลูกข้าวทั่วไปและข้าวอินทรีย์ทางเลือก เราเป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวแต่เพียงรายเดียว โดยเรายังมีอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ สำหรับเครื่องสีข้าวชุมชนเพื่อตอบโจทย์ เครื่องสีข้าวที่เหมาะกับแต่ละชุมชน

 

เครื่องรีดยางเครป

ด้วยประสบการณ์ และความมุ่งมั่นที่จะค้นคว้าและวิจัยพัฒนาเครื่องจักรเกี่ยวกับยางพารา เพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรชาวสวนยาง ด้วยความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทยิปต้า จักรกลเกษตรเทรดดิ้งจำกัด และ บริษัท ยูเรกา อะโกร แมชชีนเนอรี่ จำกัดจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพี่น้องเกษตรชาวสวนยางให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพราคาประหยัด พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา เพื่อพัฒนาชีวิตและรายได้ให้กับเกษตรชาวสวนยางและผู้ที่ต้องการที่จะเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา 

 

เครื่องฆ่ามอด

newmodสำหรับนวัตกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการพลิกโฉมวงการข้าวครั้งแรกของโลก จากคุณสมบัติและจุดเด่นคือ สามารถกำจัดตัวมอดและไข่ของมอดข้าวโดยไม่ต้องใช้สารเคมี ผ่านเครื่องที่ทำให้เกิดความร้อนอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 55 องศาเซลเซียส ในการจัดการมอดข้าวได้อย่างรวดเร็วเพียงระดับวินาที จึงไม่กระทบต่อคุณภาพเมล็ดข้าว ลักษณะกายภาพของข้าวไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้ข้าวจะยังคงคุณภาพ และปลอดสารพิษ สามารถใช้ต่อกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ได้ โดยเครื่องฆ่ามอด และไข่มอดมีอัตราการตาย 100% จากเดิมที่ในปัจจุบันการฆ่ามอดจะใช้สารเคมีให้มอดตาย แต่ไม่สามารถฆ่าไข่มอดได้ ซึ่งเมื่อบรรจุข้าวในถุง ไข่มอดจะกลายเป็นตัวมอด ทำให้เมื่อซื้อข้าวสารบรรจุถุงก็ยังมีมอดอยู่ นอกจากนี้ เครื่องนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการกำจัดแมลงชนิดอื่น ๆ ในเมล็ดธัญพืชได้

 

พันธมิตร

  

 

 

ติดต่อบริษัท

บริษัท ยูเรกา อะโกร แมชชีนเนอรี่ จำกัด 

เลขที่ 19 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
เบอร์โทรศัพท์ : 088-8385098
อีเมล : sale@eurekaagro.co.th

 
Copyright © 2015 - EUREKA AGRO MACHINERY CO., LTD. - All Rights Reserved.